ผลิตภัณฑ์ |Products

1. น้ำมัน / Type of oil

1.1. น้ำมันไฮดรอลิค / Hydraulic oil

จำหน่ายน้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันทาแบบ โดยนำน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่อไป เหมาะสำหรับการหล่อลื่นระบบไฮดรอลิค คงทนต่อความร้อนและแรงเสียดสีอย่างดีเยี่ยม ช่วยให้การทำงานของไฮดรอลิคมีกำลังสม่ำเสมอในทุกสภาพอุณหภูมิ และป้องกันการสึกหรอ

We have Hydraulic oil and many types of oil recycling used for many other purposes of the industry. Hydraulic oils, used in machinery to help lift heavy objects, also help open and close braking mechanisms as well as serve as a medium for heat transfer and lubrication. An essential component in a variety of machinery, hydraulic oils help automobiles, aircraft and heavy equipment perform some of their most basic mechanical functions.

1.2. น้ำมันทาแบบ /Oil based form release agent

น้ำยาทาแบบ สูตรน้ำมัน ใช้ทาบนแบบหล่อเพื่อช่วยให้ถอดแบบได้ง่าย ช่วยให้คอนกรีตมีผิวหน้าเรียบสวยงาม ช่วยลดปริมาณฟองอากาศบนผิวคอนกรีต ไม่มีผลกระทบใดๆกับงานตกแต่ง และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบบ รักษาแบบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น เหมาะกับงานหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น งานหล่อ เสา พื้น ผนัง คาน เสาเข็ม ท่อคอนกรีต งานหล่อชิ้นคอนกรีตสำเร็จรูป ท้องพื้น ใช้ได้กับแบบที่ทำด้วยไม้ เหล็ก อลูมิเนียม หรือคอนกรีต

An oil-based form release agent is a concrete mold release agent, that helps smoothen the concrete surfaces, extends the life of the model, and is able to lubricate the formwork. Suitable for all types of cast concrete floors, walls, pillars, beams, concrete pipe, and aluminum.

1.3. น้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันอเนกประสงค์

เหมาะสำหรับการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงงอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เครื่องจักรในโรงเลื่อย โรงสี มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน คงสภาพได้ดี ไม่ระเหยง่าย ไม่ทำปฎิกิริยากับชิ้นส่วนของเครื่องจักร ช่วยหล่อลื่น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

1.4. น้ำมันอเนกประสงค์ / Multi-Purpose Lubricant Oil

น้ำมันหยอดโซ่ จักรยาน จักรยานยนต์  น้ำมันอเนกประสงค์ ป้องกันสนิม แทรกซึมได้รวดเร็ว ช่วยหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งาน สีใส ไม่มีกลิ่นฉุน ฝาเกลียว ปิดสนิท ใช้งานง่าย สะดวก ไม่หกเลอะเทอะ

2. เหล็กโครงสร้างสำเร็จรูป เหล็กรูปพรรณต่าง ๆ / Used steel, Scrap metals

จำหน่ายเหล็กโครงน้างสำเร็ขรูป และเหล็กรูปพรรณต่างๆ

We have loads of used steel, demolished scaffolding and metal trusses, scrap metal and other metal supplies.

3. บริการกลั่นตัวทำละลายใช้แล้ว / Solvent Refine Service

4. บริการกำจัดและบำบัดของเสียอุตสาหกรรม / Waste Management Service

บริการกำจัดและบำบัด กากของเสียอุตสาหกรรม ทั้งของเสียอันตราย (Hazardous Waste) และของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) โดยการรีไซเคิล และการทําเชื้อเพลิงผสมให้กลายเป็นพลังงานทดแทน หรือเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co -processing in cement kiln technology) เช่น กากของเสียอุตสาหกรรม เศษผ้า ถุงมือ กระป๋อง แกนลอน รับทำลายแบรนด์สินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น

5. บริการรถขนส่งกากอุตสาหกรรม / Transportation Service

เป็นการให้บริการรับกากของเสียจากโรงงานลูกค้าไปยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมตามกฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ มีรถขนส่งซึ่งเป็นรถเฉพาะประเภท ให้บริการตามลักษณะทางกายภาพของกากของเสียอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ประเภทรถขนส่งกากอุตสาหกรรม / Type of transportation

  • รถบรรทุก / Tanker Truck / Trailer สามารถบรรทุกกากอุตสาหกรรมประเภทของแข็งหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถวางกล่องลงกับพื้นได้ เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายกากุตสาหกรรม โดยมีทั้งรูปแบบเดี่ยวและแบบพ่วง รถบรรทุกของเสียที่มีลักษณะเป็นของเหลว มีภาชนะบรรจุมิดชิด ป้องกันการรั่วไหลและการระเหยของสารละลาย โดยมีทั้งรูปแบบรถแทงค์เดี่ยวขนาด 15 ลบ.ม. และรภแทงค์พ่วงขนาด 30 ลบ.ม.
  • รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะบรรทุกที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับโรงงานที่มีของเสียขนส่งต่อเที่ยวสูงสุด 3 ตัน หรือมีพื้นที่จัดเก็บได้น้อย โดยมีทั้งรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ และรถบรรทุก 4 ล้อแบบคอก

 

 

6. บริการด้านการล้างทำความสะอาด / Cleaning Service

บริการด้านการล้างทำความสะอาด บ่อบำบัด แท้งค์เก็บวัตถุดิบ รางระบายน้ำ ทั้งแบบเปิดและอับอากาศ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

7. บริการให้คำปรึกษา / Consultant

บริการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นต้น และบริการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ อากาศ กากของเสีย)

 

To download our brochure, click the link below:

AK Mechanical Recycling Brochure